Ärge arvake, et need on Teie parimad pildid

/.../ Võiks jääda põhjendatud mulje, et ekspressionism oma dekoratiivsete võimalustega, oma mõju intensiivsuses on realistliku motiivi kasutajaid tagaplaanile surumas, kui näitusel ei oleks Ove Büttneri töid. Eksponeeritud realistlike teoste hulgast on nende autorite muide samuti ekspressionislikus laadis maalid kõige täiuslikumad. Ove Büttneri tundlik koloriit ja laseeriva tehnika virtuooslik valdamine aga polegi tema puhul ehk nii määrav kui äärmiselt rafineeritud, ent siiski spontaanselt mõjuv üldistusaste figuuride tõepärasel kujutamisel. Täiendava dimensiooni annavad Ove Büttneri töödele iroonilis-pateetilised pealkirjad : "Muusa kingib kunstnikule surematuse", "Kuldvihmana alla sadamas". /.../

(Noorte Hääl, 1987, 30.10)