Eesti kunstnikud lähevad maailma

1994. aasta jaanuaris ühines Eesti Kunstnike Liit ÜRO juures asuva Rahvusvahelise Kunstnike Assotsiatsiooniga. Viimatinimetatud organisatsioon on loodud üheaegselt ÜRO-ga 1945. aastal. Praegu on Rahvusvahelise Kunstnike Assotsiatsiooni Eesti Rahvusliku Komitee president Owe Büttner (tema eelkäijad olid Mati Karmin ja Paul Allik).
Rahvusvaheline Kunstnike Assotsiatsioon h?õmab kogu maailma, sinna kuulub riike Euroopast, Aasiast, Aafrikast, Ameerikast ja Austraaliast. Liikmesriikide arv on tublisti üle saja (sealhulgas ka endise Nõukogude Liidu riigid), peale selle veel vaatlejastaatuses olevad maad, mis pole assotsiatsiooniga rahapuudusel ühinenud.

Professionaalid ja mitteprofessionaalid
Owe B?ttneri sõnul on see summa, mis ühinemisel maksta tuleb, väike -  tegu on tõeliselt sümboolse tasuga.
"Nii ülemaailmse kui ka kohalike assotsiatsioonide eesmärk on kaitsta ja tugevdada kultuuri, tegelda kunsti vahendamisega, suurendada kunstnike koopereerumist, korraldada õppereise ja pakkuda professionaalseid enesetäiendamisvõimalusi," ütles Owe Büttner. Vähetähtis pole ka side ülemaailmsete kunsti toetavate organisatsioonide, fondide ja sihtasutustega.
Siiski ei tule eespool nimetatust välja lugeda, nagu saaksid Rahvusvahelise Kunstnike Assotsiatsiooniga ühineda vaid professionaalid. "Tegemist on ka mitteprofessionaalide loometegevusega -  näiteks Aafrika punase puu nikerdajad võivad samuti assotsiatsiooni liikmeks astuda. Muidu jääks ju üks osa maailmast täiesti märkamata," tutvustas Owe Büttner assotsiatsiooni olemust.

Infovahetus toimub kongressidel
Rahvusvaheline Kunstnike Assotsiatsioon jagab maailma kuueks piirkonnaks, kus Eesti kuulub koos endise Nõukogude Liidu riikidega Euroopa gruppi. Üksteise tegevusest saavad liikmesriigid teada igal aastal korraldavatel piirkondlikel kongressidel ning viieaastaste vaheaegade järel saadakse kokku ülemaailmsel kongressil.
Oma lühikese liikmesoleku aja jooksul on Eesti osa võtnud Euroopa kongressidest 1994. aastal Pariisis ja 1995. aastal Krakovis. Ka Mehhikos toimunud ülemaailmsele kongressile oleks tahetud minna, kuid rahaülekanded liikusid nii aeglaselt, et sõit jäi ära. Kongressilinnades toimuvad tavaliselt ka suured näituseprojektid.
Owe Büttneri sõnul ei tegele Rahvusvaheline Kunstnike Assotsiatsioon üksikkunstnikega, vaid suurte projektidega, millega üksikisik võib liituda. Eestlased võtsid aktiivselt osa ülemaailmsest muusika-, teatri-, kontserdi- ja kunstiüritusest Euroopa kultuuripealinn Kopenhaagen 1996.
Loodetavasti on eestlased esindatud ka eeloleval suvel Pariisis toimuval ülemaailmsel kunstnike näitusel.

(Sõnumileht, 1997, 27.01)