Konservatiivsus kui radikaalsus

/.../ Ove Büttneri kaks maali - "Arearea" ja eriti "Kuldmägi" oma värviõõmsa tasakaalustatud kompositsiooniga - on seni tema paremaid töid. Kaudse mütoloogilisusega sobivad need näituse konteksti. Üks või teine värvilaik või kujutis paistab vallandavat tema töödes terve assotsiatsiooniahela, mida kunstnik on läbi elanud, mida ei sobi avalikkuse ette liiga otsesõnaliselt tuua. /.../

(Sirp, 1992, 24.01)