Teistmoodi noortekunst

/.../ Erinevalt ekspressionistlikust oli traditsioonilähedane suundumus maalis haruldumus. Ove Büttner kasutas oma mitmekihilistes aktitõlgendustes samuti mütoloogilist tausta, kuid mitte sisulise rikastamise kavatsusega, vaid otsekui oma meelelise lähenemise allakriipsutamiseks ("Kuldvihmana alla sadama"). Puhtmaaliliselt oli kõige nüansirikkam (mis andis talle kõige laiema kandvuse) "Plataan, mille ümber ei kasva viinapuu". Ove Büttneri sarnaseid nautlejaid rohkem ei esinenud, valdavam oli identiteeti otsiv enesesekesksus maalis ja graafikas. /.../

(Kunst, 1988/2)